Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten verkosto. Olemme tarinan kertojia ja kuuntelijoita, harrastajia ja ammattilaisia, elämysten kokijoita ja näkijöitä. Kulttuurin voima kokoaa meidät yhteen. Yhdessä etsimme uusia näkökulmia perinteisiin.

 

Yhdistys on Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistys. Toiminnassaan yhdistys vaalii vanhoja suomalaisia perinteitä ja pyrkii soveltamaan niitä nykyaikaan. Tältä pohjalta yhdistys osallistuu paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Järjestämme esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, näyttelyitä, myyjäisiä tai kokoonnumme muuten yhteisissä illoissa, joiden teema vaihtelee.

avainkokka_Fotor